Publications

Av. ILIR MURATI Av. Oltjan Hoxholli Avokat ne ceshten AGIMI, mbrojtje e sukseshme, vendimi ne favor te avokateve Murati dhe Hoxholli. Av. ILIR MURATI Av. Oltjan Hoxholli Avokat ne ceshten AGIMI, mbrojtje e sukseshme, vendimi ne favor te avokateve Murati


Av. ILIR MURATI Av. Oltjan Hoxholli Avokat ne ceshten AGIMI, mbrojtje e sukseshme, vendimi ne favor te avokateve Murati dhe Hoxholli.
Av. ILIR MURATI Av. Oltjan Hoxholli Avokat ne ceshten AGIMI, mbrojtje e sukseshme, vendimi ne favor te avokateve Murati dhe Hoxholli.
Gjykata e Tiranës, pasi shqyrtoi kërkesën e avokatit të mbrojtjes mori një vendim pozitiv në drejtim të ....... Pretendimi i mbrojtësit t. Gjykata është shprehur në vendimin e saj se ajo që kërkohet nga Ilir Murati .............

Hoxholli, O. 2013, "Av. ILIR MURATI Av. Oltjan Hoxholli Avokat ne ceshten AGIMI, mbrojtje e sukseshme, vendimi ne favor te avokateve Murati dhe Hoxholli. Av. ILIR MURATI Av. Oltjan Hoxholli Avokat ne ceshten AGIMI, mbrojtje e sukseshme, vendimi ne favor te avokateve Murati". In: Panorama Gazeta, studio LPA.

Tags: Av. Ilir Murati Av. Oltjan Hoxholli Avokat Ne Ceshten Agimi, Mbrojtje E Sukseshme, Vendimi Ne Favor Te Avokateve Murati Dhe Hoxholli. Av. Ilir Murati Av. Oltjan Hoxholli Avokat Ne Ceshten Agimi, Mbrojtje E Sukseshme, Vendimi Ne Favor Te Avokateve Murati Dhe Hoxholli. Av. Ilir Murati Av. Oltjan Hoxholli Avokat Ne Ceshten Agimi, Mbrojtje E Sukseshme, Vendimi Ne Favor Te Avokateve Murati Dhe Hoxholli. Av. Ilir Murati Av. Oltjan Hoxholli Avokat Ne Ceshten Agimi, Mbrojtje E Sukseshme, Vendimi Ne Favor Te Avokateve Murati Dhe Hoxholli.,

More Publications by Oltjan Hoxholli