Publications

License Contract According To The New Copyright Act


Licenčné zmluvy podľa nového autorského zákona

Navrat, M. 2004, "License Contract According To The New Copyright Act". In: Pravny obzor (Law Horizon), Vol. 87, 2004, No. 6, pp. 558-563, Bratislava, Slovakia.

amazon.com

Read more at www.pravnyobzor.sk