Publications

Judicial Decisions and Intellectual Property Law


Súdne rozhodnutia a autorský zákon - vybrané otázky

Navrat, M. 2006, "Judicial Decisions and Intellectual Property Law". In: Bulletin Slovenskej Advokácie (Bulletin of Slovak Advocacy), Vol. 12, 2006, No. 1-2, pp. 26-31.

amazon.com

Read more at www.sak.sk